Damnatio Memoriae како потсетник на македонските политички лидери

Damnatio Memoriae во антиката Damnatio Memoriaе претставува облик на санкција која постоела во античкиот Рим, со тоа што оние кои биле осудени на оваа казна биле осудени на заборав од историјата, што значело и нивно...

31 јануари, 2018 @ 11:29 часот