Александров: „Дојдете со 200 евра да ја браните Македонија“

Неколку прашања до популарниот хор што пее дека немаме право ние од Австралија, со претпоставени 3.000 или 5.000 евра плата, да им продаваме патриотизам на оние што во Македонија живеат со претпоставени...

7 март, 2018 @ 9:27 часот