Водостоите на реките и езерата се над просекот за месец март

Водостоите на сите реки во Македонија се над просекот за март со исклучок на Крива Река на мерното место кај Крива Паланка каде нивото е незачително помало од просекот за овој месец. Според последните...

26 март, 2018 @ 11:37 часот

Водостоите на реките и езерата повисоки од просекот за март

Водостоите на реките во земјава се повисоки од просекот за март, а единствен исклучок е Црна Река на мерното место Новаци каде нивото е за една третина пониско од вообичаеното. Според последните мерења...

21 март, 2018 @ 11:46 часот

Двојно зголемени нивоата на реките Вардар, Треска и Сатеска

Речиси двојно зголемени во однос на просекот за март се нивоата на реките Вардар кај Зајчев Рид и Велес, Треска кај Македонски Брод и Сатеска кај Ботун, покажуваат денешните хидролошки мерења. Според...

19 март, 2018 @ 12:41 часот

УХМР: Нивоата на реките Сатеска и Црна двојно пониски

Нивоата на Сатеска кај Ботун и на Црна Река кај Новаци се двојно пониски од просекот за јануари. Според хидролошките мерења на УХМР, намалени се и водостоите на Вардар кај Јегуновце и Демир Капија, Треска...

3 јануари, 2018 @ 10:57 часот