Град Скопје: Подмирете го данокот за имот за 2016 година

Од Секторот за финансиски прашања на Град Скопје ги информираат сите правни и физички лица, кои имаат заостаната обврска, неплатен данок на имот за 2016 година, итно да ја намират својата обврска. „Законот...

29 јануари, 2018 @ 16:07 часот

Нема веќе поднесување годишна даночна пријава до УЈП

На вчерашната седница Владата на Република Македонија го разгледа предлог законот за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход. Со предложените измени и дополнувања на овој...

10 ноември, 2017 @ 8:43 часот