Град Скопје: Секој обврзник што смета дека погрешно му е блокирана сметката, може да дојде во барака 16

Од Градот Скопје ги информираат граѓаните дека во согласност со законот за даноците на имот, секој даночен обврзник добива решение за плаќање годишен данок на имот и комунална такса фирмарина до 31...

14 февруари, 2018 @ 18:14 часот