Екосвест: Случајот „НП Маврово “ останува отворен

Постојаниот Комитет на Бернската Конвенција за заштита на дивиот растителен и животински свет и природни живеалишта во Европа при Советот на Европа на 37-миот состанок побара Владата на РМ итно да ја...

12 декември, 2017 @ 11:54 часот