Пристапни рампи за лицата со хендикеп во културните објекти во Ресен

Лицата со хендикеп добија можност непречено да ги следат културните настани во Ресен, откако во двата објекти кои што се под надлежност на Домот на културата „Драги Тозија“, се поставија пристапни...

18 декември, 2017 @ 9:46 часот