Европски суд за правда: „Uber“ е транспортна услуга, а не комуникациска компанија

Европскиот суд за правда пресуди дека американската компанија „Убер“ треба да подлежи на исти правила како и такси-компаниите. Одлукaта би можела да го промени начинот на функционирање на „Убер“...

20 декември, 2017 @ 14:12 часот