Програмата Кембриџ се одложува за учебната 2019-2020 година

На 57-мата одржана седница на Владата на Република Македонија, од областа на образованието, министрите ја разгледаа и ја усвоија информацијата за одложена имплементација на наставните планови и програми...

6 март, 2018 @ 21:51 часот