Потпишана програмата за соработка меѓу МОН и УНИЦЕФ

21 февруари, 2018 | 17:04 часот | 540 прикажувања |

Министерката за образование и наука Рената Дескоска и претставникот на УНИЦЕФ, г. Бенџамин Перкс денеска ја потпишаа Годишната програма за соработка за 2018 година, која ќе биде остварена помеѓу Министерството за оразование и наука и УНИЦЕФ.

Станува збор за годишна програма преку која УНИЦЕФ ќе го поддржи Министерството за образование и наука и другите релевантни институции во заедничките напори за подобрување на квалитетот на образовниот систем.

Програмата за годишна соработка предвидува поддршката да биде насочена кон подобрување на системот за обезбедување квалитет преку спроведување на анализа на пристапите за оценување и евалуација во земјата, зголемување на капацитетите на училишното раководство и поттикнување на конкурентност кај младите луѓе.

Понатаму, УНИЦЕФ ќе обезбеди поддршка во развoj на стратегии за воведување на образование коешто ќе придонесе за градење вредности кај младите и за професионален развој на наставниците за примена на нови наставни приоди и методологии.

Активностите, исто така, ќе бидат насочени кон поддршка на стекнување знаења и вештини на клучните учесници во образованието и подигнување на свеста за важноста на учеството на децата, семејствата и заедниците во инклузивно и квалитетно образование.