Песната за Богојавление која секој христијанин треба да ја знае

19 јануари, 2018 | 7:34 часот | 4.858 прикажувања |

Во Јордане крештајуштусја тебе, Господи,
троическое јависја поклонение.
Родителев бо глас свидетелствоваше тебе,
возљубленаго тја Сина именуја,
и Дух во виде голубине,
извествоваше словесе утверждение.
Јавлејсја Христе Боже,
и мир просвештеи, слава тебе.